Grundläggande skogsinventering med fältbiologerna

På söndag morgon den 15 augusti kommer några fältbiologer till Gallok, så kl 10 ses vi vid det gamla lägret och beger oss ut i skogen för att lära oss om hur en faktisk skog ser ut. Vad kännetecknar en skog? Vilka arter kan man hitta där? Här finns möjligheten att lära sig grundläggande skogsinventering, vilket faktiskt är ett relativt effektivt sätt att bevara skog på.

*

Basic forest inventoring with Fältbiologerna

On sunday morning the 15 of august some Fältbiologerna people with come to Gallok, so at 10 a clock we will gather by the old camp and go for a walk in the forest to learn how an actual forest looks like. What characterizes a forest? What species can you find there? Here is an opportunity for everyone that wants to learn the basics of forest inventoring, which actually is a relatively good way to save forests on.