Vi säger NEJ – kampen fortsätter

Fastän det var väntat med ett “ja till gruvhelvetet” från kolonialist-regeringen var det ändå känslomässigt en chock att höra det. Den första reaktionen var att bli arg och besviken och ledsen över en sådan idioti. Men efter att ha delat sorgen med ens vänner kändes det bättre, eller i alla fall hanterbart. Så när den omedelbara chocken lagt sig övergick känslan till beslutsamhet och en lust att göra något – kampen fortsätter. Nu ännu vassare. Så vårt besked till nykolonialisterna är att, NEJ, det blir ingen gruva i Gállok. Gállok ska fortsätta vara en plats för människorna, renarna, älgarna, träden, fåglarna, vattnet och berget som det varit i tusentals år. Utan maskiner, lastbilar, gruvgiftdammar, gruvhål och kolonialistisk rovdrift.

Kampen fortsätter!

Aldrig en gruva i Gállok!

Grundläggande skogsinventering med fältbiologerna

På söndag morgon den 15 augusti kommer några fältbiologer till Gallok, så kl 10 ses vi vid det gamla lägret och beger oss ut i skogen för att lära oss om hur en faktisk skog ser ut. Vad kännetecknar en skog? Vilka arter kan man hitta där? Här finns möjligheten att lära sig grundläggande skogsinventering, vilket faktiskt är ett relativt effektivt sätt att bevara skog på.

*

Basic forest inventoring with Fältbiologerna

On sunday morning the 15 of august some Fältbiologerna people with come to Gallok, so at 10 a clock we will gather by the old camp and go for a walk in the forest to learn how an actual forest looks like. What characterizes a forest? What species can you find there? Here is an opportunity for everyone that wants to learn the basics of forest inventoring, which actually is a relatively good way to save forests on.

Föreläsningar: Sandor Sebra Lindström

Sandor Sebra Lindström, uppväxt i Skellefteå, bosatt i Jörn och Ullbergsträsk kommer att prata om två olika ämnen under träffens gång.

Föreläsning 1

Kommer att prata om hur det är att bo granne med vindkraftverk, så kallade lokala jobb
och hur det egentligen är att få byapengar från vindkraft.
Hur det påverkar bygden och vilka problem det kan skapa.

Föreläsning 2

För att göra motstånd behöver vi öka kunskapen om våra förutsättningar.
Sandor kommer att ge en snabb överblick på historia och politik i Väster- och
Norrbotten, prata om vikten av bevarandet av lokal kultur och hur personer uppväxta
utanför Sábmie kan bli bättre allierade i kampen.

*

Presentations: Sandor Sebra Lindström

Sandor Sebra Lindström, raised in Skellefteå, living in Jörn and Ullbergsträsk will talk about two different subjects during this gathering.

Presentation 1

Will talk about how it is to live as a neighbour to windmills, so called local jobs and how it really is to get village money from windmills. How it effects the local community and what problems it can create.

Presentation 2

To resist we need to increase the knowledge of our conditions. Sandor will give a quick overview on history and politics in the West- and Norrbotten, talk about the importance of the preservation of local culture and how persons that grew up outside of Sábmie can become better allies in the struggle.

Samtal: “Planer för framtiden”

I schemat kan ni se punkten “Planer för framtiden” som är uppdelad i flera steg mot slutet av träffen. I våra samtal och under hela träffen kommer vi att röra oss mellan dåtid, nutid och framtid och försöka få en överblick över vad som händer i norra sverige och sapmi. Vi kommer att röra oss från det stora och abstrakta till det lilla, konkreta och specifika. Utifrån det vill vi försöka komma fram till hur vi kan bli mer effektiva i våra kamper genom att diskutera våra motgångar och framgångar, behov och tillgångar. Förhoppningen är att kunna skapa ett nätverk av samarbeten och utbyten så att vi kan bli mer resilienta och potenta tillsammans.

I början av varje steg kommer vi att försöka sammanfatta vad som sagts ifall det är nya människor som tillkommer. Det går därför bra att bara komma på några, men vi skulle ändå rekommendera att man går på alla för att få kontinuitet i diskussionen.

Det finns en del frågeställningar som man kan fundera på inför och under träffen som kommer att vara grunden i dessa samtal:

– Hur ser en tänkbar framtid ut för norra sverige?
– Vad krävs för att påverka den framtiden i en positiv riktning?
– Vilka behov har jag i mina kamper för att kunna lyckas bättre?
– Vad har jag att erbjuda som skulle kunna vara användbart för andra som kämpar?

Diskussions: “Plans for the future”

In the schedule you can see the point “Plans for the future” which is segemented into many diskussions at the end of the gathering. In our diskussions we will move between past, present and future and try to get an overview over what is going on in the north of sweden and sapmi. We will move from the big and abstract to the small, concrete and specific. From that we will try to conclude how we can become more effective in our struggles by discussing our setbacks and achievments, needs and resources. Our hope is that we will can create a stronger network of cooperations and exchanges and become more resilient and potent together.

In the beginning of each step we will try to conclude what has been said if new people wants to join. Therefor it is possible to only go to a few of these diskussions, but we would encourage and recommend that you go to all of them for the sake of continuity in the discussions.

There are some issues and questions we want everyone to keep in mind before and during the gathering which will be the foundation for our diskussions:

– How does a thinkable future for the north of sweden look like?
– What is needed to affect the future in a more positive direction?
– What needs do I have in my struggles to be able to do better?
– What do I have to offer that could be useful for other struggles?

Presentation: Stig Olof Holm – Skogen och klimatet

Nu vill vi presentera ytterligare en vass skogskämpe som vill komma och berätta om skogen och klimatet sista dagen på lägret: Stig Olof Holm. Lektor i ekologi, vid Umeå universitet. Har tidigare varit talesperson för föreningen Skydda skogen, och under 80-talet, verkat inom FURA, Fjällnära urskogars räddningsaktion.

Presentation: Stig Olof Holm – The forest and the climate

We are happy to say that it is now confirmed that another sharp forestfighter Stig Olof Holm want to attend the gathering and talk about the forest and the climate. Lecturer in ecologi at Umeå university. Has been a spokes person for Protect the Forest, and during the 80s been a part of FURA (an action group formed to try to save the old growth forests close to the mountains).

Preliminärt schema/preliminary schedule

Här kommer ett preliminärt schema som kan komma att förändras.

Fredag 13/8 hej hej

Lördag 14/8
10:00-13:00 Tor Tuorda – Gálloks historia
14:30-18:00 Tor Tuorda – Skogsvandring

Söndag 15/8
10:00-13:00 Grundläggande skogsinventering – Fältbiologerna

14:30-18:00 Henrik Andersson – Vad händer vid en gruvetablering? (Aitik)

Henrik Andersson & Sandor Sebra Lindström – Vindkraftens baksidor

Måndag 16/8
10:00-13:00 Bokcirkel och diskussion – “For Life” kommuniké från Zapatisterna och “The Fight for Turtle Island” (Indigenous Anarchy)
14:30-18:00 Tor Tuorda – Grön kolonialism

Tisdag 17/8
10:00-13:00 Diskussion skogsoccupation som koncept med historier och lärdomar från Tyskland + klätter- och byggworkshop med Wandershare
14:30-18:00 Klätter- och byggworkshop med Wander Share eller bokcirkel – Liberating Sàpmi – Gabriel Kuhn

Onsdag 18/8
10:00-13:00 Natur og Ungdom – Vad händer i Norge? (Repparfjorden m.m) (måste bekräftas)
14:30-18:00 Jonas Linde – Faciliterings workshop

Torsdag 19/8
10:00-13:00 Diskussion om olika kamper i Sverige
14:30-18:00 Sammanfattning och analys av de ämnen som kommit upp under lägret + högläsning ur boken Desert

Fredag 20/8
10:00-13:00 Planer för framtiden 1+2
14:30-16:30 Planer för framtiden 2+3
17:00-19:00 Sandor Sebra Lindström – Kolonialism i Sápmi

Lördag 21/8
10:00-13:00 Planer för framtiden 4
14:30-18:00 Planer för framtiden 4
Kväll: Poesi, musik och dans

Söndag 22/8
12:00-14:00 Stig Olof Holm – Skogen och klimatet
Packa, städa och hejdå

*****

Here is a preliminary schedule that can come to change.

Friday 13/8 Hey hello

Saturday 14/8
10:00-13:00 Tor Tuorda – Gálloks history
14:30-18:00 Tor Tuorda – Forest walk

Sunday 15/8
10:00-13:00 Basic forest inventoring with Fältbiologerna
14:30-18:00 Henrik Andersson – What happens when a mine is established? (Aitik)

Henrik Andersson & Sandor Sebra Lindström – The backside of Windmills

Monday 16/8
10:00-13:00 Book Circle and discussion – “For Life” communique from the Zapatistas and “The Fight for Turtle Island” (Indigenous Anarchy)
14:30-18:00 Tor Tuorda – Green Colonialism

Tuesday 17/8
10:00-13:00 Discussion forest occupation as a concept with history and lessons from Germany + climbing- and building workshop with Wandershare
14:30-18:00 Climbing- and building workshop with Wander Share or book circle – Liberating Sàpmi – Gabriel Kuhn

Wednesday 18/8
10:00-13:00 Natur og Ungdom – What is happening in Norway? (Repparfjorden) (Still to be confirmed)
14:30-18:00 Jonas Linde – Facilitation workshop

Thursday 19/8
10:00-13:00 Discussion about different struggles in Sweden
14:30-18:00 Summary and analysis of the single issues + reading from the book Desert

Friday 20/8
10:00-13:00 Plans for the future 1+2
14:30-16:30 Plans for the future 2+3
17:00-19:00 Sandor Sebra Lindström – Colonialism in Sápmi (talk in Swedish)

Saturday 21/8
10:00-13:00 Plans for the future 4
14:30-18:00 Plans for the future 4
Evening: Poetry, music and dance

Sunday 22/8
12:00-14:00 Stig Olof Holm – The forest and the climate
Packing up, cleaning and bye bye

Praktisk info inför träffen i Gallok

Vår intention med den här träffen är att samla ihop våra krafter och bli starkare tillsammans. Vi ser gärna att detta är början på en serie träffar på samma tema och ett växande nätverk mellan olika kamper i framförallt norr. Det är vi tillsammans som skapar denna träff. Vi kommer tillsammans till viss del kunna påverka och ändra schemat under lägrets gång. Om någon vill engagera sig, har frågor eller åsikter är det bara att höra av sig. Det är självklart fritt att gå och komma hur man vill under träffen.

Träffen kommer att bestå av en blandning av föreläsningar, workshops, bad, diskussioner, möten, mat, svetthydda och dans. På lördagen 21 blir det lite extra festligt med musik och framträdande. Vi har varit ganska sent ute i planeringen av detta event så det har varit svårt att få dit alla vi vill. Vi hoppas på att få fler bekräftade snart. Mer exakt schema kommer när det börjar närma sig.

Pengar: Vi som drar i det här har väldigt lite pengar men bestämde oss för att göra det här ändå. Därför hade det varit bra om man kan donera pengar till träffen. T.ex. kan man donera 30 kr för skjuts från Jokkmokk eller för en måltid. Värdera själv vad du tror det är värt. Om det skulle bli något överskott går det åt nästa träff eller kampen för Gallok.

Swisha till 1234329090 och skriv “gallok”.
Bankkonto: 8420-2, 734 225 823-8 (skriv “gallok”)

Alkohol och droger: Vi kommer att dela upp lägret i två zoner där en av sidorna kommer att vara helt nykter. Vi samlas så klart med fokus på kampen och inte för att berusa oss. Vi hoppas folk respekterar detta.

Transport: Går att bli hämtad i Jokkmokk men helst full bil i så fall. Vi har plats för 6 personer plus förare. Ska försöka koordinera samåkning. Mer info om hur man hittar till Gallok finns på nomineingallok.noblogs.org under menyn.

Mat: Lägret är självorganiserande av de människor som kommer till platsen. Det kommer finnas havregryn for gröt på morgonen. Utöver det tänker vi att det skulle vara trevligt att göra en så inkluderande måltid som möjligt åtminstone en gång per dag (alltså typ vegansk och utan anmälda allergener). För de som vill ha kött kan det tillagas vid sidan om. Vi kommer att försöka dumpstra så mycket som möjligt och handla lite bulkvaror såsom pasta, kikärtor, tomatpure, salt, peppar, vitlök, mjöl, matolja, linser, havre, couscous, gullök, osv. Hade varit perfekt om alla som har möjlighet tar med en del mat till det gemensamma (ifall en inte vill laga själv då som såklart också är okej). Närmsta mataffär är i Jokkmokk. Observera allergi-info nedan!!

Allergi-info: Vi har en person som anmält luftburen allergi:
Dödsfarliga allergier (får ej finnas som spårämnen)
Selleri (luftburet), rot och stjälk/blekselleri
Fänkål (luftburen), fänkålsfrön går bra
Palsternacka (luftburen)
Libbsticka (selleriört) (luftburen)
(Dessa är vanligt förekommande i buljonger och kryddblandningar)

Och följande frukter/grönsaker
Granatäpple
Stjärnanis
Färsk koriander
Mangold
Pak/bok choi

Packning: Allt som behövs för att sova och bo ute. Rekommenderar bland annat mygghatt, myggsäkert tält, bra skor, pannlampa och musikinstrument. Glöm inte kåsan, kniven och skeden också!

Mejla oss gärna på kolonierna@riseup.net om du har frågor, tankar eller idéer! Så ses vi i skogen!

****

Practical information

Our intention with this gathering is to gather our powers to become stronger together. We would like to see that this is the beginning of a series of gatherings on the same theme and a growing network between different struggles especially in the north. We will be able to change and adapt the schedule together during the gathering. If anyone wants to get involved, have questions or opinions you’re welcome to contact us. It is of course okay to come and go freely.

The gathering will consist of a mix of presentations, workshops, swimming, discussions, meetings, food and dance. On the Saturday of 21 we will celebrate and have a party with music and performances. We have been pretty late to organise this event so it’s been hard to get everyone we would like to attend to come. We are hoping to get more people confirmed soon. More exact schedule will come later on.

Money: We who are trying to get this gathering together have very little money but decided to do it anyways. So it would be really appreciated if you could donate some money for the gathering. For example you could donate 30kr for a ride from Jokkmokk or 40kr for food. Decide on yourself what you think it is worth. If there would be any excess of money it will be used for the next gathering or the struggle for Gàllok.

Swish to 1234329090 and write “Gàllok”

Bank  accounts: 8420-2, 734 225 823-8 (write “gallok”)

Alcohol and drugs: We will divide the camp into two zones where one side will be completely sober. Our focus will be on the struggle and not to become intoxicated. We hope people will respect this.

Transport: It is possible to be picked up in Jokkmokk but preferably with full car (we have space for 6 plus driver). We will try to coordinate joint travelling. More info about how to find Gàllok is on the blog under the menu.

Food: The camp Will be self organised by the people who show up. There will be oats for oatmeal in the morning. And we thought it would be nice to make at least one meal a day that is as including as possible in the evenings (vegan and without the listed allergies) . For those who want to eat meat you can cook it on the side. We will try and dumpster dive as much as possible, but aside from that we will also buy some bulk products like: pasta, chickpeas, tomato pure, salt, pepper, garlic, flour, oil, lentils, oats, couscous, onion. It would be great if everyone that has the possibility would bring some food for the communal cooking (if you want to cook your own food that is also totally okay). Closest food store is in Jokkmokk. Observe the allergy list below!!

Allergy-info: We have one persons that has contacted us with airborne allergies.

Deadly allergies (are not even allowed to be as trace amounts):
Celery (airborne), root and stalk celery
Fennel (airborne), fennel seeds is okay
Parsnip (airborn)
Lovage (celery herb) (airborn)
(All of these are very common in vegetable stock, spices and premade foods so please read on the packages)

Other allergies:
Pomegranate
Staranise
Fresh koriander
Mangold
Pak/bok choi

Packing: Everything that is needed for sleeping and living outside. Recommended is mosquito hat and mosquito safe tent, good shoes, head torch and music instrument. Don’t forget plate, knife and eating utensils.

If you have questions, thoughts or ideas email us at kolonierna(a)riseup.net
See you soon in the forest!