Workshops och kunskapsdelning

Vi vet att det kommer massor av folk med olika färdigheter till träffen och ser fram emot kunskapsutjämningar och erfarenhetsutbyten. Bland annat finns möjlighet att lära sig att klättra i sele upp i t.ex. ett träd.  Kanske gå en runda och lära oss om vilda ätliga och medicinala växter. Eller hur man bygger en tripod eller monopod. Alla förslag på vad vi skulle vilja lära oss är välkomna. Några önskemål? (kolonierna at riseup punkt net)

Workshops and skillsharing

We know that a lot of people with different skills will show up at the gathering and are looking forward to sharing and learning. There will for example be an opportunity to learn how to climb up an tree in a harness. Maybe we will go for a walk and learn about plants that are edible or medicinal. Or how to build a monopod or tripod. We will see what happens nd what we are interested in learning. Any suggestions of things we would like to learn are welcome? (kolonierna at riseup dot net)

Ämne: Blodstensskogen

Kom till träffen i Gallok och lyssna på hur det går för kämparna i Blodstensskogen i deras kamp emot avverkningen av en liten fin skog i Uppsala där några papp-nissar vill bygga fancy bostadsrätter…

Topic: Blodstensskogen

Come to Gallok and hear how things are going for the resistance in Blodstensskogen and the struggle they are going through to try to save a small beautiful forest in Uppsala where some dumb ass people wants to build fancy houses…

Ämne: Skogsupproret

Med start i Stockholm då några aktivister stormade Svea skogs kontor har Skogsupproret fortsatt under vårvintern genom att försöka blockera Svea skogs skogsmaskiner. Kommande aktioner är att vänta. Några av kämparna kommer även att dyka upp på träffen i Gallok.

Forest Rebellion

Starting in Stockholm, when some activists entered the office of Svea skog, Forest rebellion has continued their struggle by trying to block Svea skogs forest machines earlier this year. Further actions are to be expected. Some of the fighters will also show up on the gathering in Gallok.

Föreläsning: Tor Tuorda – Platsens historia och den gröna kolonialismen

Missa inte att höra när den samiska aktivisten och lokalbon Tor Tuorda berättar om platsens historia, och hur nu och då på många sätt hänger samman. Vi ska också få höra om den gröna teknologins dystra baksida… kolonialismen förklädd i nya kläder!

*

Presentation: Tor Tuorda – The history of the place and the green colonialism

Dont miss the opportunity to hear the local sami activist Tor Tuorda speak about the history of the place, and how now and then in many ways are connected. He will also talk about the gloomy backside of the green technology… the colonialism dressed in new clothes!

Natur og Ungdom – Vad händer i Norge? (Repparfjorden med mera)

Vi har nu fått bekräftat att några aktivister från Norges största miljöskyddsorganisation för ungdomar Natur og Ungdom kommer till träffen i Gállok! Det ska bli spännande att höra om hur läget är i Norge och vilka problem man stöter på där. Vi vet att det just nu pågår en ockupation vid Repparfjorden emot koppargruvan där dom vill dumpa gifter rakt ut i fjorden. Vi hoppas på att kunna skapa en förbindelse över gränserna så att vi kan hjälpas åt i kampen emot exploateringen och bli starkare tillsammans.

Natur og ungdom – What is going on in Norway? (Repparfjorden etc)

It has now been confirmed that some activists from the biggest youth organization for environmental protection in Norway Natur og Ungdom will come to the gathering in Gállok! We are very excited to hear about the situation in Norway and what problems they face there. We know that there is an occupation going on by Repparfjorden right now against the copper mine where they want to dump toxins in the fjord. We are hoping to create a connection over the borders so that we can help each other in the struggle against the exploitation and become stronger together.

Föreläsning: Henrik Andersson – Vad händer vid en gruvetablering? (Aitik)

Framöver kommer vi att publicera en serie av event som kommer att äga rum på träffen i Gallók. Först ut är renskötaren Henrik Andersson, aktiv i bland annat Skogsupproret och XR Sápmi.

*

Presentation: Henrik Andersson – What happens when a mine is established? (Aitik)

From now on we will publish a serie of events that will take place on the gathering in Gállok. First out is the reindeer herder Henrik Andersson, active in Forest Rebbellion and XR Sápmi among others.