Unesco finally answers

Unesco has published an letter to the Swedish authorities regarding the

”State of conservation of the World Heritage property ‘Laponian Area’”. Attached to it is a technical report assessing the impacts of the planned mining and ”development project”. (State of conservation of the World Heritage property ‘Laponian Area’)

The technical report published by Unesco assesses the impact of the proposed mining project to be ”at a minumum moderate adverse and hence the potential significance of effect or overall impact could be considered to be Large/very Large”. Yet the open letter remains reluctant to make any clear statements as to the project being inherently incompatible with the future existence of the World Heritage Site in its current supposedly protected state.

The choice of words – the World Heritage ’property’ – obviously mirrors the ideological bias of the publishing institution that conceives of the world as a collection of pieces of property. Their concern is to maintain the designated area as a piece of property that continues to display traits of cultural ”authenticity” and ”outstanding universal value”. As we know, this value can always be trumped by financial value when political authorities so decide. Until recently, the bourgeois notion of property was alien to Sápmi – they saw themselves as belonging to the land rather than the land belonging to a person let alone a company – and the land use was defined by usufruct (not ownership, but use) rather than the profit-making logic that is now step by step making their way of life impossible as forestry, mining, damming and other industrial-infrastructural projects aimed at extracting profit for foreign investors engulf ever further on the once plentiful land that supported their economy.

In the letter Unesco expresses its wish that all relevant documentation from the Sami Parliament (Sametinget) be submitted to their World Heritage Center. However, it fails to mention the quintessential documentation from the Sami Parliament that pretty much sums up the central issue at stake here. Already in 2013, when the first round of test drilling was done at Gállok, the Sametinget announced that they opposed all further exploitation of Sápmi as long as the Swedish state refused to recognize and ratify the principle of ”Free prior and informed consent” (https://www.sametinget.se/61174), as mentioned in the United Nations’ own tenth Article of their Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. The Swedish state’s refusal to ratify even this basic UN declaration is a testament to its shameless neocolonial intent with the region of Sápmi and its Sámi population. It will continue to try to instrumentalize the Sametinget as a democratic veil covering the past and present colonial legacy; it will continue to usurp souvereignty over matters of political-economic importance.

The vague and indecisive formulations of Unesco’s letter basically amount to a recommendation for further impact assesments:

”IUCN and ICOMOS conclude that it appears necessary and appropriate for the State Party to consider seeking a revised and extended In-Depth Impact Assessment which provides a more secure basis for assessing the impact of the proposed development on the World Heritage property and which is also carried out in line with the principles of the IUCN World Heritage Advice Note on Environmental Assessment and based on updated information, prior to any decision being taken to approve mining exploitation.”

In response to the Unesco publication, which is likely to at least temporarily impose further bureaucratic obstacles onto Beowulf’s progress in Gállok, shares have been dropping by 16% in just a few days. Increased pressure can help to bring them further down, expose the Swedish state’s colonial policy and assist Sámi people in their opposition to neocolonial and neoliberal land grabbing and ecological destruction.

I väntan på dag x/Waiting for day x

Det börjar sakta bli vår och vi väntar på att företaget ska avslöja deras nästa drag. Men vi sitter inte still. Tillsammans med vänner och kamrater konspirerar vi och gör planer för den kommande dagen x. Håll örat mot marken och känn vädringen i luften så att viskningarna i mörkret når dig. Tillsammans vänder vi deras försök till ording till ett härligt kaos.

It’s soon spring and we are waiting for the company to announce their next move. But we are not idle. Together with friends and comrades we conspire and make plans for the coming day x. Keep your ears to the ground and your nose towards the wind to make sure the whispers in the dark reach you. Together we will turn their coming order into a frenzy of chaos.

När dagen x kommer

Detta inlägg är taget från kolonierna.se och publicerades hösten 2020

Varje steg Beowulf och deras samarbetspartners tar för att öppna en gruva i Gallok är ett steg för nära. Den tänkta gruvan skulle sträcka sig flera kilometer i alla väderstreck samt hundratals meter rakt ner i jorden/berget. Detta skulle lämna ett stort sår i marken.

Och bortsett från fulheten och utrotningen av allt levande på platsen kommer en gruva att få både förödande sociala och ekologiska konsekvenser. Hela projektet är bara som en fortsättning på och förlängning av den kolonialism och det förtryck mot samerna och deras livsstil som pågått i flera hundratals år. Det finns faror för hela Lule älvdal med risk för dammhaveri och grundvattenföroreningar av diverse tungmetaller som tex kvicksilver (som är ett extremt potent nervgift som ansamlas i kroppens vävnader).

I augusti när folk var på plats i Gallok vaknade några första morgonen av att en polishelikopter cirkulerade tätt inpå ovanför tälten. De måste varit väääldigt oroliga för oss om de bekostade sig att flyga en helikopter så långt iväg och länge bara för vår säkerhet att inte bli smittade av corona. Dessutom kom två poliser varje dag och tittade till oss och försökte vara trevliga. De flesta bara ignorerade dem. Vi vet hur de arbetar sen sist…

Denna gången dök ingen Beowulf upp. Det sägs att de inte fick ihop det pga av reserestriktioner och brist på saker de behövde eller nått. Den enda tiden som är relativt säkrad nu är att de inte får påbörja sitt arbete november – april utan samebyns medgivande. Men i arbetsplanen står det också att de i huvudsak kommer att ”prioritera att arbeten utförs under tidsperioden maj – november”. Oavsett när de kommer så är de skyldiga att meddela samebyn minst 10 dagar innan. Nu har de också fått ett förlängt prospekteringstillstånd vilket gör att de har på sig ända tills sommaren 2022 om vi har förstått det rätt.

Gällande det rättsliga läget har företagets miljökonsekvensbeskrivning avvisats av Länsstyrelsen lokalt ett flertal gånger och nu är det upp till regeringen att bestämma om Beowulf ska få sin bearbetningskoncession eller inte.

Det känns väl ganska orimligt att Beowulf skulle dyka upp och göra sitt innan november när de inte ens har meddelat samebyn än. Så det känns jävligt skönt. Men så klart så vet man aldrig. Oavsett när så kommer vi att försöka att starta en mobiliseringsstorm när dagen X kommer (dvs när vi vet att de ska komma förhoppningsvis minst 10 dagar i förväg). Då hoppas vi att vi kan hjälpas åt att sprida och mobilisera motståndet så fort som möjligt. Så håll ögon och öron öppna för när utropet för stöd kommer. Om du funderat över att åka till Gallok för att hjälpa till att skydda platsen; gör dig redo och håll dig redo! Använd gärna den närmsta tiden för att lära dig mer om kampen som först här de senaste åren, och berätta för dina vänner och bekanta!

Det finns även ett facebook-event vars datum hänger i luften och kommer att ändras när dagen X kommer: “Stoppa kolonisationen av Sapmi“

kolonierna at riseup punkt net