Ämne: Blodstensskogen

Kom till träffen i Gallok och lyssna på hur det går för kämparna i Blodstensskogen i deras kamp emot avverkningen av en liten fin skog i Uppsala där några papp-nissar vill bygga fancy bostadsrätter…

Topic: Blodstensskogen

Come to Gallok and hear how things are going for the resistance in Blodstensskogen and the struggle they are going through to try to save a small beautiful forest in Uppsala where some dumb ass people wants to build fancy houses…