Ämne: Skogsupproret

Med start i Stockholm då några aktivister stormade Svea skogs kontor har Skogsupproret fortsatt under vårvintern genom att försöka blockera Svea skogs skogsmaskiner. Kommande aktioner är att vänta. Några av kämparna kommer även att dyka upp på träffen i Gallok.

Forest Rebellion

Starting in Stockholm, when some activists entered the office of Svea skog, Forest rebellion has continued their struggle by trying to block Svea skogs forest machines earlier this year. Further actions are to be expected. Some of the fighters will also show up on the gathering in Gallok.