Faciliteringsworkshop

Det går alltid att förbättra de gemensamma beslutsprocesserna. Därför är vi glada över att Jonas från Nordic Climate Justice Program vill komma och lära oss mer om hur vi kan hålla bra möten. Hur tråkigt vi än tycker att det är med möten blir det inte bättre för att de tar längre tid och att vi missar viktiga perspektiv. Denna workshop riktar sig till både nybörjare och erfarna som vill utveckla sin förmåga att facilitera möten på ett sätt som stärker mångfalden i deltagandet och utmanar existerande maktstrukturer. Vi använder modellen som kallas “diamanten för gemensamt beslutsfattande” och utforskar olika verktyg och tekniker som vi kan använda oss av för att förbättra våra beslutsprocesser och skapa ett mer jämlikt deltagande. Deltagarnas erfarenheter och kunskap är en viktig del av denna workshop. Att vara mötesunderlättare eller facilitator är en livslång praktik som vi alltid kan bli bättre på.

Jonas från Nordic Climate Justice Program har hållit i träningar för organisationer i miljörörelsen sen 2018 med olika teman som klimaträttvisa, mötesfacilitering, aktionsträningar etc. Han har en master i humanekologi från Lund där han börjat förstå hur den “gröna” kolonialismen och militarismen verkar runtom i världen. Vill lära sig mer om den Svenska kolonialismen och kampen i Sapmi.