Praktisk info inför träffen i Gallok

Vår intention med den här träffen är att samla ihop våra krafter och bli starkare tillsammans. Vi ser gärna att detta är början på en serie träffar på samma tema och ett växande nätverk mellan olika kamper i framförallt norr. Det är vi tillsammans som skapar denna träff. Vi kommer tillsammans till viss del kunna påverka och ändra schemat under lägrets gång. Om någon vill engagera sig, har frågor eller åsikter är det bara att höra av sig. Det är självklart fritt att gå och komma hur man vill under träffen.

Träffen kommer att bestå av en blandning av föreläsningar, workshops, bad, diskussioner, möten, mat, svetthydda och dans. På lördagen 21 blir det lite extra festligt med musik och framträdande. Vi har varit ganska sent ute i planeringen av detta event så det har varit svårt att få dit alla vi vill. Vi hoppas på att få fler bekräftade snart. Mer exakt schema kommer när det börjar närma sig.

Pengar: Vi som drar i det här har väldigt lite pengar men bestämde oss för att göra det här ändå. Därför hade det varit bra om man kan donera pengar till träffen. T.ex. kan man donera 30 kr för skjuts från Jokkmokk eller för en måltid. Värdera själv vad du tror det är värt. Om det skulle bli något överskott går det åt nästa träff eller kampen för Gallok.

Swisha till 1234329090 och skriv “gallok”.
Bankkonto: 8420-2, 734 225 823-8 (skriv “gallok”)

Alkohol och droger: Vi kommer att dela upp lägret i två zoner där en av sidorna kommer att vara helt nykter. Vi samlas så klart med fokus på kampen och inte för att berusa oss. Vi hoppas folk respekterar detta.

Transport: Går att bli hämtad i Jokkmokk men helst full bil i så fall. Vi har plats för 6 personer plus förare. Ska försöka koordinera samåkning. Mer info om hur man hittar till Gallok finns på nomineingallok.noblogs.org under menyn.

Mat: Lägret är självorganiserande av de människor som kommer till platsen. Det kommer finnas havregryn for gröt på morgonen. Utöver det tänker vi att det skulle vara trevligt att göra en så inkluderande måltid som möjligt åtminstone en gång per dag (alltså typ vegansk och utan anmälda allergener). För de som vill ha kött kan det tillagas vid sidan om. Vi kommer att försöka dumpstra så mycket som möjligt och handla lite bulkvaror såsom pasta, kikärtor, tomatpure, salt, peppar, vitlök, mjöl, matolja, linser, havre, couscous, gullök, osv. Hade varit perfekt om alla som har möjlighet tar med en del mat till det gemensamma (ifall en inte vill laga själv då som såklart också är okej). Närmsta mataffär är i Jokkmokk. Observera allergi-info nedan!!

Allergi-info: Vi har en person som anmält luftburen allergi:
Dödsfarliga allergier (får ej finnas som spårämnen)
Selleri (luftburet), rot och stjälk/blekselleri
Fänkål (luftburen), fänkålsfrön går bra
Palsternacka (luftburen)
Libbsticka (selleriört) (luftburen)
(Dessa är vanligt förekommande i buljonger och kryddblandningar)

Och följande frukter/grönsaker
Granatäpple
Stjärnanis
Färsk koriander
Mangold
Pak/bok choi

Packning: Allt som behövs för att sova och bo ute. Rekommenderar bland annat mygghatt, myggsäkert tält, bra skor, pannlampa och musikinstrument. Glöm inte kåsan, kniven och skeden också!

Mejla oss gärna på kolonierna@riseup.net om du har frågor, tankar eller idéer! Så ses vi i skogen!

****

Practical information

Our intention with this gathering is to gather our powers to become stronger together. We would like to see that this is the beginning of a series of gatherings on the same theme and a growing network between different struggles especially in the north. We will be able to change and adapt the schedule together during the gathering. If anyone wants to get involved, have questions or opinions you’re welcome to contact us. It is of course okay to come and go freely.

The gathering will consist of a mix of presentations, workshops, swimming, discussions, meetings, food and dance. On the Saturday of 21 we will celebrate and have a party with music and performances. We have been pretty late to organise this event so it’s been hard to get everyone we would like to attend to come. We are hoping to get more people confirmed soon. More exact schedule will come later on.

Money: We who are trying to get this gathering together have very little money but decided to do it anyways. So it would be really appreciated if you could donate some money for the gathering. For example you could donate 30kr for a ride from Jokkmokk or 40kr for food. Decide on yourself what you think it is worth. If there would be any excess of money it will be used for the next gathering or the struggle for Gàllok.

Swish to 1234329090 and write “Gàllok”

Bank  accounts: 8420-2, 734 225 823-8 (write “gallok”)

Alcohol and drugs: We will divide the camp into two zones where one side will be completely sober. Our focus will be on the struggle and not to become intoxicated. We hope people will respect this.

Transport: It is possible to be picked up in Jokkmokk but preferably with full car (we have space for 6 plus driver). We will try to coordinate joint travelling. More info about how to find Gàllok is on the blog under the menu.

Food: The camp Will be self organised by the people who show up. There will be oats for oatmeal in the morning. And we thought it would be nice to make at least one meal a day that is as including as possible in the evenings (vegan and without the listed allergies) . For those who want to eat meat you can cook it on the side. We will try and dumpster dive as much as possible, but aside from that we will also buy some bulk products like: pasta, chickpeas, tomato pure, salt, pepper, garlic, flour, oil, lentils, oats, couscous, onion. It would be great if everyone that has the possibility would bring some food for the communal cooking (if you want to cook your own food that is also totally okay). Closest food store is in Jokkmokk. Observe the allergy list below!!

Allergy-info: We have one persons that has contacted us with airborne allergies.

Deadly allergies (are not even allowed to be as trace amounts):
Celery (airborne), root and stalk celery
Fennel (airborne), fennel seeds is okay
Parsnip (airborn)
Lovage (celery herb) (airborn)
(All of these are very common in vegetable stock, spices and premade foods so please read on the packages)

Other allergies:
Pomegranate
Staranise
Fresh koriander
Mangold
Pak/bok choi

Packing: Everything that is needed for sleeping and living outside. Recommended is mosquito hat and mosquito safe tent, good shoes, head torch and music instrument. Don’t forget plate, knife and eating utensils.

If you have questions, thoughts or ideas email us at kolonierna(a)riseup.net
See you soon in the forest!