Föreläsning: Tor Tuorda – Platsens historia och den gröna kolonialismen

Missa inte att höra när den samiska aktivisten och lokalbon Tor Tuorda berättar om platsens historia, och hur nu och då på många sätt hänger samman. Vi ska också få höra om den gröna teknologins dystra baksida… kolonialismen förklädd i nya kläder!

*

Presentation: Tor Tuorda – The history of the place and the green colonialism

Dont miss the opportunity to hear the local sami activist Tor Tuorda speak about the history of the place, and how now and then in many ways are connected. He will also talk about the gloomy backside of the green technology… the colonialism dressed in new clothes!