Natur og Ungdom – Vad händer i Norge? (Repparfjorden med mera)

Vi har nu fått bekräftat att några aktivister från Norges största miljöskyddsorganisation för ungdomar Natur og Ungdom kommer till träffen i Gállok! Det ska bli spännande att höra om hur läget är i Norge och vilka problem man stöter på där. Vi vet att det just nu pågår en ockupation vid Repparfjorden emot koppargruvan där dom vill dumpa gifter rakt ut i fjorden. Vi hoppas på att kunna skapa en förbindelse över gränserna så att vi kan hjälpas åt i kampen emot exploateringen och bli starkare tillsammans.

Natur og ungdom – What is going on in Norway? (Repparfjorden etc)

It has now been confirmed that some activists from the biggest youth organization for environmental protection in Norway Natur og Ungdom will come to the gathering in Gállok! We are very excited to hear about the situation in Norway and what problems they face there. We know that there is an occupation going on by Repparfjorden right now against the copper mine where they want to dump toxins in the fjord. We are hoping to create a connection over the borders so that we can help each other in the struggle against the exploitation and become stronger together.