Preliminärt schema/preliminary schedule

Här kommer ett preliminärt schema som kan komma att förändras.

Fredag 13/8 hej hej

Lördag 14/8
10:00-13:00 Tor Tuorda – Gálloks historia
14:30-18:00 Tor Tuorda – Skogsvandring

Söndag 15/8
10:00-13:00 Grundläggande skogsinventering – Fältbiologerna

14:30-18:00 Henrik Andersson – Vad händer vid en gruvetablering? (Aitik)

Henrik Andersson & Sandor Sebra Lindström – Vindkraftens baksidor

Måndag 16/8
10:00-13:00 Bokcirkel och diskussion – “For Life” kommuniké från Zapatisterna och “The Fight for Turtle Island” (Indigenous Anarchy)
14:30-18:00 Tor Tuorda – Grön kolonialism

Tisdag 17/8
10:00-13:00 Diskussion skogsoccupation som koncept med historier och lärdomar från Tyskland + klätter- och byggworkshop med Wandershare
14:30-18:00 Klätter- och byggworkshop med Wander Share eller bokcirkel – Liberating Sàpmi – Gabriel Kuhn

Onsdag 18/8
10:00-13:00 Natur og Ungdom – Vad händer i Norge? (Repparfjorden m.m) (måste bekräftas)
14:30-18:00 Jonas Linde – Faciliterings workshop

Torsdag 19/8
10:00-13:00 Diskussion om olika kamper i Sverige
14:30-18:00 Sammanfattning och analys av de ämnen som kommit upp under lägret + högläsning ur boken Desert

Fredag 20/8
10:00-13:00 Planer för framtiden 1+2
14:30-16:30 Planer för framtiden 2+3
17:00-19:00 Sandor Sebra Lindström – Kolonialism i Sápmi

Lördag 21/8
10:00-13:00 Planer för framtiden 4
14:30-18:00 Planer för framtiden 4
Kväll: Poesi, musik och dans

Söndag 22/8
12:00-14:00 Stig Olof Holm – Skogen och klimatet
Packa, städa och hejdå

*****

Here is a preliminary schedule that can come to change.

Friday 13/8 Hey hello

Saturday 14/8
10:00-13:00 Tor Tuorda – Gálloks history
14:30-18:00 Tor Tuorda – Forest walk

Sunday 15/8
10:00-13:00 Basic forest inventoring with Fältbiologerna
14:30-18:00 Henrik Andersson – What happens when a mine is established? (Aitik)

Henrik Andersson & Sandor Sebra Lindström – The backside of Windmills

Monday 16/8
10:00-13:00 Book Circle and discussion – “For Life” communique from the Zapatistas and “The Fight for Turtle Island” (Indigenous Anarchy)
14:30-18:00 Tor Tuorda – Green Colonialism

Tuesday 17/8
10:00-13:00 Discussion forest occupation as a concept with history and lessons from Germany + climbing- and building workshop with Wandershare
14:30-18:00 Climbing- and building workshop with Wander Share or book circle – Liberating Sàpmi – Gabriel Kuhn

Wednesday 18/8
10:00-13:00 Natur og Ungdom – What is happening in Norway? (Repparfjorden) (Still to be confirmed)
14:30-18:00 Jonas Linde – Facilitation workshop

Thursday 19/8
10:00-13:00 Discussion about different struggles in Sweden
14:30-18:00 Summary and analysis of the single issues + reading from the book Desert

Friday 20/8
10:00-13:00 Plans for the future 1+2
14:30-16:30 Plans for the future 2+3
17:00-19:00 Sandor Sebra Lindström – Colonialism in Sápmi (talk in Swedish)

Saturday 21/8
10:00-13:00 Plans for the future 4
14:30-18:00 Plans for the future 4
Evening: Poetry, music and dance

Sunday 22/8
12:00-14:00 Stig Olof Holm – The forest and the climate
Packing up, cleaning and bye bye