Presentation: Stig Olof Holm – Skogen och klimatet

Nu vill vi presentera ytterligare en vass skogskämpe som vill komma och berätta om skogen och klimatet sista dagen på lägret: Stig Olof Holm. Lektor i ekologi, vid Umeå universitet. Har tidigare varit talesperson för föreningen Skydda skogen, och under 80-talet, verkat inom FURA, Fjällnära urskogars räddningsaktion.

Presentation: Stig Olof Holm – The forest and the climate

We are happy to say that it is now confirmed that another sharp forestfighter Stig Olof Holm want to attend the gathering and talk about the forest and the climate. Lecturer in ecologi at Umeå university. Has been a spokes person for Protect the Forest, and during the 80s been a part of FURA (an action group formed to try to save the old growth forests close to the mountains).